Co obejmują usługi geodezyjne i kto je może wykonać?

Nauka
Co obejmują usługi geodezyjne i kto je może wykonać?
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Artykuł sponsorowany

Usługi geodezyjne to działalność, która obejmuje szereg działań związanych z pomiarami terenu, opracowaniem dokumentacji geodezyjnej oraz udzielaniem porad technicznych związanych z geodezją i kartografią. Usługi te są wykonywane przez geodetów, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie i uprawnienia.

Czym są usługi geodezyjne?

Geodeci zajmują się wykonywaniem różnego rodzaju pomiarów terenowych, które pozwalają na określenie topografii terenu oraz wyznaczenie granic działek i innych nieruchomości. Pomiar terenowy to podstawowa czynność wykonywana przez geodetów, która polega na dokładnym określeniu kształtu i wymiarów terenu, a także na wyznaczeniu położenia obiektów na mapie.

Po wykonaniu pomiarów terenowych, geodeci opracowują dokumentację geodezyjną, która stanowi podstawę do wydania decyzji administracyjnych dotyczących zmiany granic działek, zezwolenia na budowę czy zmiany przeznaczenia gruntów. W ramach usług geodezyjnych geodeci przygotowują także mapy, plany zagospodarowania przestrzennego oraz inne dokumenty geodezyjne niezbędne do prowadzenia działalności budowlanej i planowania przestrzennego.

Usługi geodezyjne są niezbędne w przypadku wielu inwestycji budowlanych, takich jak budowa dróg, mostów, budynków czy instalacji energetycznych. Dlatego też, usługi geodezyjne są wykonywane przez firmy geodezyjne oraz instytucje publiczne, takie jak urzędy miast i gmin.

Kto może je wykonywać?

W Polsce usługi geodezyjne mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia geodezyjne. Aby uzyskać uprawnienia geodezyjne, należy ukończyć studia geodezyjne lub inżynierskie z zakresu geodezji, zdać egzamin państwowy z geodezji oraz zdobyć odpowiednie doświadczenie zawodowe.

Geodeta to specjalista w dziedzinie geodezji, czyli nauki zajmującej się badaniem i opisem kształtu, wymiarów i położenia Ziemi oraz obiektów na niej znajdujących się. Geodeci zajmują się geodezją w Tuchowie, wykonywaniem pomiarów geodezyjnych i opracowywaniem dokumentacji geodezyjnej, która jest podstawą do wydawania decyzji administracyjnych związanych z m.in. zmianą granic działek, budową obiektów czy zmianą przeznaczenia gruntów.

Geodeci mogą pracować w firmach geodezyjnych, instytucjach publicznych, takich jak urzędy miast i gmin, a także w firmach budowlanych i projektowych. Ich praca jest niezbędna przy realizacji różnego rodzaju inwestycji, takich jak budowa dróg, mostów, budynków czy instalacji energetycznych.

 

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*